Home

About Us

Jiu Jitsu

PSD

Zelfverdediging

EBO-Academy

Docenten

Links

Foto’s

Contact Us

PSD Gouda

Voor Jiu Jitsu en zelfverdediging.

PSD

Het is duidelijk dat zinloos geweld en andere vormen van agressie een hot issue zijn in onze samenleving. Je kunt de krant niet open slaan of je wordt geconfronteerd met een verhaal waar agressie en geweld de boventoon voeren. Het is ook vaak de gewone burger die hier onverwachts mee in aanraking komt en gedwongen wordt om te handelen.

 

Mensen moeten leren om zichzelf te verdedigen en bewust te handelen in noodsituaties. Geen enkele situatie is hetzelfde, maar de basis van de zelfverdediging is wel altijd toepasbaar!

 

Ons zelfverdedigingsprogramma leidt professionals op met de focus op kwaliteit en professionaliteit. Deze PSD-Instructors kunnen vervolgens zelfverdedigingscursussen aanbieden daar waar dat nodig is.

 

Copyright © Sogo Budo 2011. All Rights Reserved.